عارضه یابی و بهبود

سازما‌ن‌ها با انجام فرآیند عارضه یابی به مشکلات و ايرادهاي موجود در سازمان پی برده و سپس با تعریف پروژه های بهبود قدم اول را برای آماده سازی خود در مسیر رشد و تعالی برمی‌دارند. عارضه یابی به عنوان یکی از ابزارهای اولیه و مفید برای سازمان هایی است که در اندیشه تعالی بوده و سعی دارند در این راه قدم بگذارند . اصولاً سازمانی متعالی است که کیفیت خروجی های آن مورد رضایت مشتریان ، مصرف کنندگان ، کارکنان ، سهامداران ، تأمین کنندگان کالا و خدمات و جامعه قرار گیرد. در عين حال بسياری از اوقات سازمان‌ها در جهت رفع مشكلات سازماني خود تنها نشانه‌هاي مشكلات را حل مي‌كنند به جاي آنكه به شناسايي ريشه مشكلات و رفع آنها اقدام نمايند.
در واقع عارضه‌یابی عمیق به معنای درک عارضه، تحلیل علل وجود عارضه و ریشه‌یابی و یافتن مهم‌ترین علل بروز عارضه، بعلاوه ارائه پیشنهادات عملی در قالب منشور پروژه‌های بهبود از طریق بکارگیری روش‌های علمی تحقیق و مشاوره است. حرکت بهبود و توسعه در یک سازمان زمانی صحیح و اثربخش خواهد بود که با شناخت درست و واقعی نقاط قوت و نقاط ضعف فعلی یک سازمان و فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی آن آغاز شود.
فهم و درک مناسب، معتبر و قابل اتکای عملکرد و قابلیت‌های یک سازمان، نیازمند یک مدل و چارچوب مفهومی صحیح، علمی و منسجم است و بدون وجود چنین مدلی، نتایج بررسی و شناخت، معتبر و قابل دفاع نخواهد بود.
نتیجه فرایند عارضه‌یابی عمیق، فهرست مشکلات اساسی و مهم سازمان مورد بررسی و در نهایت تعریف پروژه‌هایی برای بهبود وضعیت فعلی بنگاه و رسیدن به وضع مطلوب می‌باشد. در علم مدیریت هر تغییری به معنی بهبود شناخته نمی شود؛ و هر توسعه ای لزوما به موفقیت نمی انجامد. بنابراین جهت توسعه پایدار که به موفقیت سازمان منجر شود، وجود زیرساخت های قابل اتکا ضروریست، زیرا در چرخه توسعه سازمان در صورتیکه بستر های توسعه فراهم نباشد، سازمان را دچار بحران و از هم گسیختگی خواهد کرد. مشاوران سیستم های پیشرفته زاوش می توانند جهت تعالی سازمان و رسیدن به هدف نهایی که همان رسیدن به بهره وری است سازمان را یاری نمایند .