تکنیک های بهبود زنجیره تامین (1)

06 اسفند
بازدید: 4061
تکنیک های بهبود زنجیره تامین  (1)
کاهش تعداد تامین کنندگان
یکی از اساسی ترین قدم ها در بهبود و توسعه زنجیره تامین کم کردن تعداد تامین کنندگان است. با این کار تولید کننده سطح کیفی و عملی خود را به سطح جهانی می رسانند. بهینه سازی تعداد تامین کنندگان عبارت است از فرایندی که در آن تولید کننده معین می کند از چه تعداد تامین کننده و کدامیک را جهت تامین مواد و قطعات باید انتخاب نماید. استفاده از تعداد محدود تامین کننده‌ی مطمئن سبب ایجاد قراردادهای طولانی مدت و ارتباطات قوی، فراهم شدن اهرم، ارزیابی و ارتقای تامین کنندگان و راحت تر شدن مدیریت آنها، حذف فعالیت های کنترل کیفی ورودی از محل تولید کننده به محل تامین کننده و کمتر شدن تغییر کیفیت مواد اولیه می‌شود.
کاهش تعداد تامین کننده فرایندی است که در آن سازمان تولید کننده تعیین می کند که از تعداد تامین کننده موجود، چه تعدادی را جهت تامین مواد و قطعات باید انتخاب کند. باید در نظر داشت که روند تقلیل تعداد تامین کنندگان یک روند دائمی است و به طور پیوسته باید انجام گیرد.
مزایای کاهش تعداد تامین کنندگان:
1. خرید از بهترین تامین کنندگان
2. استفاده از امکانات تامین کنندگان
3. تقلیل ریسک همکاری با تامین کنندگان
4. هزینه کمتر مدیریت تامین کنندگان
5. امکان اجرای سیاست های پیشرفته خرید
6. کاهش هزینه کل محصول نهایی
ریسک های کاهش تعداد تامین کنندگان:
1. وابستگی به تامین کنندگان
2. عدم وجود رقابت
3. عدم پاسخ گویی به تقاضای زیاد
4. توقف تولید ناگهانی تامین کننده