ابزار و تکنیک بهبود فرایند (نقشه فرایند)

21 بهمن
بازدید: 5921
ابزار و تکنیک بهبود فرایند (نقشه فرایند)

هر کسب و کاری شامل تعداد زیادی فرایند می‌باشد. فرایند شامل یکسری قدم‌ها و فعالیت‌هایی است که برای رسیدن به یک هدف خاص انجام می‌گیرند. یک فرایند نحوه ی انجام شدن کارها را توضیح می دهد. یکی از ابزار‌ها و تکنیک‌های بهبود فرایند استفاده از نقشه فرایند می باشد.
نقشه فرایند یک نمایش تصویری از ترتیب عملیاتی فرایند‌ها می باشد. این نمایش تصویری برای صاحبان کسب و کار این موقعیت را ایجاد می کند که در مورد عملیات انجام گرفته، آموزش ببینند و به گفته دکتر میرون، ما آموزش نمی بینیم که نقشه فرانید را انجام دهیم بلکه نقشه فرایند را شکل می دهیم تا آموزش ببینیم. اکثر فرانیدها امروزه مستند نمی باشند و نقشه فرایند برای مستند سازی آن‌ها در تلاش است. برای رسیدن به این هدف علاوه بر آماده کردن مراجعی جهت بحث در مورد نحوه‌ی اجرا به تشریح و درک کاری که باید انجام گیرد می پردازد. همچنین از طریق شناسایی محدوده های پیچیدگی و دوباره کاری، اجیاد ایده ها برای بهبود و نمایش دادن بهبود فرایندها به تحلیل و بهبود فرایند ها می پردازد. نشانه های مورد استفاده در نقشه فرایند به صورت زیر است:
شروع و پایان: شکل بیضی برای نشان دادن مواد، اطلاعات یا فعالیت ها (ورودی) برای شروع فرایند استفاده می شود و یا برای نشان دادن نتایج در انتهای فرایند (خروجی).

 

فعالیت: یک مستطیل برای نشان دادن فعالیت یا وظیفه ای که در فرایند انجام می گیرد. این اشکال می توانند چندین ورودی داشته باشد اما معمولا یک خروجی از آن حاصل می شود

 

تصمیم گیری: یک لوزی که نقطه هایی از فرایند را نشان می دهد که یک سوال با جواب بله/خیر پرسیده می شود یا یک تصمیم گیری مورد نیاز است.

 

توقف: یک دایره که می تواند یک نامه یا عدد باشد که فرایند را متوقف کرده و در یک جای دیگر یا در همان صفحه یا در صفحه دیگر ادامه پیدا کند.

 

به طور مثال یک مدل نقشه فرایند مربوط به پذیرش شرکت در یک کنفرانس نشان داده شده است: