داده کاوی چیست

13 بهمن
بازدید: 3957
داده کاوی چیست
داده کاوی ترجمه ی عبارت Data Mining  و به معنای کاویدن داده است. داده کاوی عبارت از استخراج اطلاعات و دانش از پايگاه داده‌هاي بزرگ جهت تسهیل تصمیم سازی مدیران است شایان ذکر است که داده کاوی منحصر به گردآوری و مدیریت داده‌ها نبوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات و پیش بینی را نیز شامل می‌شود

امروزه بسیاری از سازمانها در حال جمع آوري و ذخيره داده ها می باشند اما  این کار زمانی مفید خواهد بود که استخراج اطلاعات مناسب از میان انبوه داده‌ها و تبدیل آنها به دانش مورد نیاز سازمان به درستی  و با هدف افزایش دانش جهت تصمیم گیری جمع باشد . داده‌کاوی یکی از این ابزار و رویکردهاست که در فضای مدیریت دانش سازمان‌ها به کشف دانش از پایگاه داده‌ها کمک می‌کند. داده کاوی میزان تصمیمات زیان‌بار را کاهش می‌دهد ، فلسفه ی داده کاوی این است که با شناخت درست از گذشته، آینده را می توان پیش بینی کرد.

هر جا که مسئله‌ای ساخت نیافته یا نیمه ساخت یافته وجود داشته باشد ومدیران نیاز به استفاده از دانش استخراج شده از داده ها را حس کنند، داده کاوی به این نیاز پاسخ خواهد داد.کشف الگوها و قواعد، مدل‌سازی و جست و جوی انحرافات از اهداف داده کاوی است با وجود این یکی از محدودیت‌های آن این است که با وجود اینکه به آشکارسازی الگوها و روابط کمک می‌کند اما اطلاعاتی را در باره ارزش یا میزان اهمیت آن‌ها ارائه نمی‌کند. از دیگر موارد محدودیت‌های داده‌کاوی می‌توان از فقدان داده برای پشتیبانی تجزیه و تحلیل، قدرت محدود محاسبه برای به دست آوردن محاسبات ریاضی مورد نیاز الگوریتم‌های داده‌کاوی،  عدم مطلوبیت و جذابیت بیشتر الگوها، خطر وجود داده‌های آلوده و کسب نتایج کاملا غلط، تمرکز بیش از حد بر الگوریتم‌ها نام برد . داده کاوی محدوده کاربرد بسیار وسیعی دارد، از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به ارزیابی میزان ریسک و فروش محصولات، در بر گیرنده ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور کشف الگوهای معتبر و ناشناخته و همچنین ابزاری برای کشف جرایم اشاره کرد.