فرایند as-is و to-be

05 اردیبهشت
بازدید: 9016
فرایند  as-is و to-be
فرایند as-is
در تجزیه و تحلیل فرایند کسب و کار، توصیف فرایندهای as-is اولین فاز پس از شناسایی دامنه کار است. مدل‌های as-is پیش نیازی برای درک این است که چطور فرآیندها در سیستم جاری اجرا می‌شوند. برخلاف بسیاری از مدل های طراحی شی گرا، جایی که جنبه های تکنیکی برای توسعه درنظر گرفته شده است، یک مدل as-is تحلیل گران را به عنوان یک مدل مهم برای فهمیدن و بهبود فرآیندهای کسب و کار در نظر می گیرد. استفاده از رویکرد پایین به بالا برای یک مدل as-is تضمین می کند که دخالت کارشناسان حداقل شود، بعلاوه مدل as-is نهایی تاثیری بر دانش قبلی نداشته باشد. وضعیت واقعی سازمان را ارئه می کند.
فرایند to-be
وضعیت آینده فرایند را در یک سازمان تعریف می‌نماید. در واقع نتیجه‌ای از بهبود فرایند(AS-IS) بوده و این مفهوم را که فرایندهای موجود بایستی چگونه باشند، را شرح می‌دهد.